دبیرخانه جشنواره: ساری، میدان امام، ابتدای بلوار پاسداران، انتهای کوچه شهید بهزادی - شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا   

 01133350703     

 02189784307     

@lilemfest    

  lilemfest      

 

Member Login