اخبار

گزارش روز دوم لیلم 2

دومین روز جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم صبح گاه روز چهارشنبه هشتم آذر 96 ،کار خود را آغاز کرد.

Read More Comment (0) Hits: 1274

هنرنمایی گروه های خارجی

گروه های موسیقی پرستوهای مهاجر از افغانستان و عاشیقلار میشو از جمهوری آذربایجان در جشنواره لیلم هنرنمایی می کنند.

Read More Comment (0) Hits: 1330

گزارش نهایی لیلم 1

گزارش تکمیلی بخش رقابتی، جنبی و اختتامیه ی نخستین جشنواره سراسری موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم 

Read More Comment (1) Hits: 4071
Member Login