• قطعات مربوط به هنرمندان

هر سازی در منطقه، دارای قطعات ویژه‌ی خود می‌باشد که جزو رپرتوآر آن محسوب می‌شود. تک نوازان باید به قطعات ویژه‌ی ساز خود و منطقه مسلط باشند.

نکته: قطعات مخصوص هر ساز برای رده‌ی نوجوانان، قطعات ساده‌تر و متفاوت با بزرگسالان می‌باشد.

 

قطعات مورد انتظار از گروه سنی بزرگسالان (بالای 19 سال):

للـه‌وا: مش‌حال، دنباله‌ی مش‌حال، غریبی، کمرسری، کرچال، عباس خونی، گله‌ره‌بُردِن، زاری‌حال و پرجایی حال.

دوتار: هرایی و دنباله‌ی آن، ملا زینب، ساربونی، فاطمه و مسکین، نرگیس‌قله‌پانی و لمپاسو به روایت نظام شکارچیان و قطعات قلندر من غریبم، توتل، سوت کرم، خلَّر، ها دلبر، کتولی و امیری به روایت سیف‌الدین محمدی.

سرنا: پیش‌نوازی یا سرنوازی، یک‌چوبه، ترکمونی یا رزه‌مالی، دوچوبه، لیلا، سه‌چوبه، جلوداری، ورساقی، روونی، شر و شور و قطعات غرب مازندران* اسب تاجنیک، وِچاک وِچاک، کشتی مقوم، حناسری، حموم سری و گلنج زر.

کمانچه: امیری، طالبا، کتولی، آق ننه، حقانیو اجرای چند ترانه.

دسرکوتن: ریتم‌هایی که همراه سرنا نواخته می‌شود، مدنظر است.

لگن: ریتم‌های ویژه‌ی سمای مازندرانی.

غرنه: کتولی، طیبه جان، جلوداری، آروس‌یار، سماحال، نوروز خوانی و بینج‌سما.

آواز محلی: امیری، طالبا، کتولی، حقانی، نجما آق‌ننه و چند ترانک (میانه‌ی مازندران)، کتولی شرقی، هرایی، استرآبادی‌لحن، فاطمه و مسکین، نرگس قله‌پانی، ملازینب (شرق مازندران)، وَلگه‌‌سری، فاطمه، امیری و دنباله‌ی آن و طالب طالبک (غرب مازندران).

 

قطعات مورد انتظار از گروه سنی نوجوانان (زیر 19 سال):

دوتار

12-7 سال

لاره لاره، لمپاسو، ته گره ته امشو برو، توتل و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

سوت کرم، نرگیس قله‌پانی، قلندر من غریبم، هادلبر، بلبل سر دار و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

 

للِه‌وا

12-7 سال

گله ره بردن، زاری، پرجایی حال، طیبه جان و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

مش حال و دنباله‌ی مش حال، کتولی، عباس خونی، پرجایی حال و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

 

آواز محلی

12-7 سال

خوانندگان شرق: لمپاسو، توتل، هادلبر، ملازینب و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند، خوانندگان میانه: طیبه جان، بلبل سر دار، لاره لاره، ته گره ته امشو و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند

18-13 سال

کتولی، آق ننه، گلی جان، بلبل دار سر و یا هر قطعه دیگری بنا بر تبحر و علاقه‌ی هنرمند (میانه) و فاطمه مسکین، نرگیس قله پانی، لمپاسو، قلندر و خلّر (شرق)

 

*منطقه‌ی غرب که شیوه‌ی شاهرخ کرمانی مدنظر است شامل کجور و کلارستاق، روستاهای پول، زانوس،کندلوس، سرگون، نیرس، بسطام، لاشک و... است.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حامیان جشنواره